gamybinės nuotekos

gamybinės nuotekos
gamybinės nuotekos statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Technologiniame procese panaudotas vanduo su jame atsiradusiomis organinėmis ar mineralinėmis medžiagomis. atitikmenys: angl. process waste water vok. Fabrikationsabwasser, n; Prozessabwasser, n rus. технологические сточные воды

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Dėl gamybos ar kitos ūkinės ir (arba) komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų ar pan.) susidarančios nuotekos. atitikmenys: angl. industrial waste… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kiaulininkystės ūkio gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Kiaulidžių technologinių įrenginių plovimo, kiaulių maudymo, patalpų ir mėšlinų paviršių valymo nuotekos ir srutos. atitikmenys: rus. свиноводческие… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gyvulininkystės ūkio gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Gyvulių pastatų technologinių įrenginių plovimo, gyvulių maudymo, patalpų ir mėšlinų paviršių valymo nuotekos ir srutos. atitikmenys: rus. животноводческие… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • galvijininkystės ūkio gamybinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis gyvulininkystė apibrėžtis Galvijų pastatų technologinių įrenginių plovimo, patalpų ir mėšlinų paviršių valymo nuotekos ir srutos. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Galvijų pastatų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nuotekos — núotekos dkt. Buiti̇̀nės, gamýbinės núotekos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užterštos gyvulininkystės ūkio paviršinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio inžinerinė plėtra ir techninė pažanga apibrėžtis Mėšlo šalinimo lauko aikštelių ir kelių bei kitos gyvulininkystės ūkio gamybinės nuotekos, kurių užterštumas pagal BDS₅ iki 500 mgO₂/l ir didesnis. ryšiai:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • komunalinės nuotekos — statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Aglomeracijoje nuotakynu surenkamos buitinės arba mišriosios (buitinės, paviršinės ir (arba) gamybinės nuotekos, infiltracinis vanduo ir pan.) nuotekos. atitikmenys: angl. municipal waste water rus.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • komunalinės nuotekos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Aglomeracijoje nuotakynu surenkamos buitinės arba mišriosios (buitinės, paviršinės ir (arba) gamybinės nuotekos, infiltracinis vanduo ir pan.) nuotekos. atitikmenys: angl. communal wastewater; …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • technologinės nuotekos — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra ryšiai: žiūrėk – gamybinės nuotekos …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Betriebsabwässer — gamybinės nuotekos statusas Aprobuotas sritis vanduo apibrėžtis Dėl gamybos ar kitos ūkinės ir (arba) komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų ar pan.) susidarančios nuotekos. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”